logo
uvod
uvod

SPOLEK PŘÁTEL SKALEK A BONSAJÍ - OLOMOUC

AKTUALITY


VÝSTAVA 2018: 9. - 12. května

v areálu odloučené budovy česko - francouzské sekce Slovanského gymnázia na Pasteurově ulici


Plánovaná činnost spolku na první pololetí roku 2018:

Přednášky začínají vždy v 16 hodin
v Klubu důchodců na Havlíčkově ulici.

20. ledna Výroční členská schůze
Zpráva o činnosti klubu za rok 2017
Předání poděkování a odměn vystavovatelům na výstavě
Plán činnosti na rok 2018
Přestávka s občerstvením
Promítání prezentací z roku 2011,2012,2013 a setkání v Olomlouci 2013
1. února Sečuán 4 ročních období - př. Křivka
1. března Rok pražského skalničkáře - př. Čepička
5. dubna Příprava výstavy
21. dubna Nákupní zájezd na Ostravsko
9. - 12. května Výstava
19. května Zájezd do Polska
14. července Výlet do Hluboček na skalku př. Pavlíka
4. srpna Výlet do Dubu nad Moravou na zahradu př. Neťukové

Nabídka spolku pro veřejnost

Celoroční prodej exotických rostlin nabízí př. Milan Molín na www.belavista.freepage.cz

Prodej knihy "Povídání o jehličnanech", kterou vydal klub k příležitosti celostátního setkání skalničkářských klubů. Publikaci je možno objednat za 150 Kč na tel. čísle 585 232 371 nebo 732 917 741

Nabídka členství ve spolku Protěž pro všechny zájemce o skalničky či bonsaje na kontaktní adrese:

Předsedkyně spolku
Zdeňka Žákovychová
Prodejna GALANTERIE
Palackého 1
772 00 OLOMOUC
tel. 585 232 371 nebo 732 917 741
e-mail: galant.zak@volny.cz